Zonneboiler

ZONNEBOILERS

Een zonneboiler vangt de energie van de zon op om water te verwarmen. Wist je dat warm water voor huishoudelijk gebruik de tweede grootste energievreter in een huishouden is. Denk maar aan de hoeveelheid warm water dat we dagelijks gebruiken voor het bad, de douche, de afwas,…

Door zonne-energie te gebruiken om dit water op te warmen kunnen we de energiefactuur behoorlijk beperken. Met het geld dat we hier mee besparen is onze zonneboiler op enkele jaren terugverdiend.


IMG_ZONNE.jpg

ZONNEBOILERS VOLGENS CIRCULATIESYSTEEM

De klassieke zonneboilers hebben een afzonderlijk opslagvat en het water in de zonnecollectoren wordt aangevuld met een antivriesmiddel (glycol) om het systeem te beschermen tegen extreme vrieskou. Een circulatiepomp stelt het systeem in werking wanneer de temperatuur van de vloeistof in de zonnecollectoren voldoende warm is om het water in het opslagvat te verwarmen.

Een tweede soort zonneboilers heeft een terugloopsysteem gecombineerd met een circulatiepomp. Wanneer de buitentemperatuur onvoldoende is, lopen de zonnecollectoren leeg. Het water stroomt dan naar een apart terugloopvat dat in de woning is opgesteld. Bij dit type zonneboilers is geen antivriesmiddel nodig. Wanneer de temperaturen opnieuw voldoende hoog zijn, dan wordt het water uit het terugloopvat terug naar de collectoren gepompt en wordt het systeem opnieuw opgestart.

ZONNECOLLECTOREN

Er bestaan twee categorieën zonnecollectoren: de vlakkeplaatcollector en de vacuümbuiscollector.

VLAKKEPLAATCOLLECTOR

vlakpl01.png

Bij een vlakkeplaatcollector valt het zonlicht in op een metalen plaat die bedekt is met een speciale laag die bijna alle zonnestraling absorbeert en omzet in warmte. De onderzijde van de metalen plaat is verbonden met een circuit van buizen. Door het circuit stroomt een vloeistof die warmte opneemt en transporteert. Isolatie aan de achterkant van de absorber en een glasplaat ervoor vermijden dat er warmte verloren gaat. Dat geheel vormt een plaatcollector.VACUUMBUISCOLLECTOR VOLGENS HET HEATPIPE PRINCIPE

heatpi01.png

Dankzij de droge aankoppeling van de heatpipe-buizen in de verzamelaar en de geringe hoeveelheid vloeistof in de collector, stroomt het solaire medium niet rechtstreeks door de buizen. In plaats daarvan verdampt een warmtedragend medium in de koperbuis onder de absorber en geeft deze de warmte via een warmtewisselaar af aan het solaire medium. Bij de montage kunnen de collectoren snel met elkaar worden verbonden. De verschillende buizen worden nauwkeurig naar de zon gericht door ze in de lengteas te draaien. De buizen worden droog gekoppeld, d.w.z. zonder rechtstreeks contact tussen warmtedragend en solair medium. Dit resulteert in een perfecte aansluiting van de buizen, waarbij ook bij een gevulde installatie individuele buizen kunnen worden vervangen.


ZONNEPANELEN

zonnepanelen1.png

Zonnepanelen zullen in tegenstelling tot de zonneboiler de energie niet omzetten in warmte maar in electriciteit. De zonnepanelen op de afbeelding zijn tijdens de plaatsing van een nieuw dak ingewerkt, maar kunnen evengoed achteraf geplaatst worden. De terugverdientijd van zonnepanelen wordt steeds korter en ligt nu reeds op minder dan tien jaar.
Zonnepanelen kunnen zowel op een schuin dak als op een plat dak geplaatst worden. 


warmtepomp.jpg

WARMTEPOMP

Een warmtepomp werkt op het principe van een koelkast, het apparaat gaat warmte verplaatsen. Warmtepompen worden ook gebruikt voor verwarming van gebouwen. Vooral als zij gecombineerd worden met zonnecollectoren, kunnen ze een grote vermindering van de CO2-uitstoot helpen realiseren. Voor de aankoop en plaatsing van warmtepompen kan u steeds beroep doen op de kennis en ervaring van CV-Berry.